پخش انیمه "Monster" از Netflix

پخش انیمه "Monster" از Netflix

پخش انیمه تلوزیونی "Monster" از Netflix


Netflix در حال پخش انیمه تلوزیونی "Monster" میباشد. Netflix قبلاً 30 قسمت اول را در سرویس خود اضافه کرده بود، اما اکنون تمام 74 قسمت را پخش میکند. این انیمه به زبان ژاپنی و با دوبله فرانسوی پخش میشود. دوبله انگلیسی در سرویس Netflix پخش نمیشود.

خلاصه انیمه تلوزیونی Monster

Monster r. Kenzo Tenma دکتر ژاپني جواني است که به عنوان جراح مغز در بيمارستاني که توسط Heinemann اداره ميشود مشغول به کار ميشود و مدارج ترقي را يکي پس از ديگري طي ميکند و به موفقيت و اعتبار بسيار بالايي دست ميابد و با Eva دختر Heinemann نامزد ميشود اما او مخالف سياست هاي درماني اي است که بيمارستان در قبال بيماران مختلف اتخاذ ميکند و همواره در پي عوض کردن انها است روزي دو مجروح که دو قلو هستند را به بيمارستان مياورند که يکي از انها زخم گلوله اي در سر دارد و ديگري کلماتي را با خودش زمزمه ميکند که راجع به کشتار و... ميباشد پس از مدت کوتاهي بيمار ديگري که يک شخصيت سياسي برجسته هست نيز در بيمارستان بستري ميشود و Tenma تصميم ميگيرد بر خلاف سياست هاي بيمارستان وارد عمل شود و به جراحي بيمار اولي بپردازد با اين تصميم بيمار اولي نجات ميابد اما سياستمدار جان خويش را از دست ميدهد به اين ترتيب Tenma همه چيزش حتي نامزدش را از دست ميدهد ...پس از برکناري Tenma قتل هاي مرموزي در بيمارستان به وقوع ميپيوندد و اکثر دکتران به طرز مرموزي به قتل ميرسند که Heinemann رييس بيمارستان نيز جز مقتولين هست به اين ترتيب چشم همگان به سوي Tenmaبرميگردد....


این انیمه تلوزیونی در سال های 2004 تا 2005 (1383 تا 1384) پخش شد.

مانگا Monster در مجله Big Comic Original Shogakukan بین دسامبر 1994 و دسامبر 2001 پخش شد. شرکت Viz Media تمام 18 جلد مانگا را به زبان انگلیسی منتشر کرد. 

اخبار
285
0
1 سال پیش

جهت مشاهده این بخش لطفا وارد اکانت خود شوید.